Fotografering av guckusko Cypripedium calceolus.                      Foto: Erik Wijn Fotografering av guckusko Cypripedium calceolus. Foto: Erik Wijn

 Webbsidan

Denna webbsida har tillkommit som ett försök att visa upp den mångfald och skönhet som finns inom orkidésläktet. Att fotografera orkidéer är en hobby jag odlat under lång tid. Under många år har min fru och jag gjort resor till natursköna områden runt om i Europa. Förutom till platser i Sverige har det oftast blivit södra Europa och då i synnerhet Medelhavsområdet (från An-dalucien i väster till Cypern i öster). Även om det inte alltid varit orkidéerna som varit huvudmålet med resan har det blivit många tillfällen till att dokumentera orkidéer som kommit i vår väg. Inte alltid har resultatet blivit som man önskat, speciellt från platser som besökts då man använde analog teknik och inte såg resultatet innan man var hemma igen och fått framkallat filmerna. I brist på bättre alternativ har jag dock använd en del sådana inskannade bilder också.  

Förhoppningen är att sidan skall kunna inspirera någon till att intressera sig för dessa juveler som våra orkidéer utgör och kanske också öka förståelsen för hur viktigt det är att vi bevarar de miljöer som behövs för att vi även i framtiden skall kunna njuta av dessa.

Med det upplägg jag valt hoppas jag också att sidan kan hjälpa till att skapa förståelse för vilka arter man kan förvänta sig att hitta inom ett visst område som man ger sig ut till. Sidan är på inget sätt en komplett översikt över Europas orkidéer, utan visar de arter jag hittat under mina exkursioner. En förhoppning är att jag skall kunna fylla på allt eftersom jag får möjlighet att besöka nya lokaler.

 

Hjälp

Skulle du som besökare hitta någon felaktighet är jag tacksam om du hör av dig och påtalar vad du hittat. Det gäller allt från stavfel till felaktiga artbestämningar eller vad annat som blivit fel. Använd gärna kontaktformuläret.

Jag tar också gärna emot synpunkter på uppbyggnaden av sidan. 

 

OBS: För samtliga bilder på denna webbsida gäller att du får upp en större bild om du klickar på bilden.

  Månadens bild 
    (Ny från 2024-07-13)


Senaste uppdatering 2024-07-13Medlem av:

English 

         Övrigt foto:

------------ Himantoglossum comperianum --------------


Hardy Orchid Society

Arbeitskreis Heimische Orchideen Baden-Württemberg


Svenska Orkidé-sällskapet


Västsvenska Orkidé-sällskapet