Uppsvälld frökapsel på O. bombyliflora efter lyckat polinering. Gargano, 2011-04-27

Bildgalleri för Ophrys bombyliflora


Ophrys bombyliflora  Link

Humle-ofrys. Om många av medlemmerna inom denna sektion tillhör de vackraste av ofrysar så är detta en av de mest oansenliga inom hela släktet. Det är lätt att gå förbi utan att upptäcka den. De runda sepalerna är gröna. Petalerna är små, håriga och rödaktig gröna. Läppen är brun med ett par blågrå märken vid basen. Sidoflikarna bildar starkt håriga utväxter vid vardera sidan av läppens bas. Växer i fattiga, lågväxta gräsmarker, övergivna odlingsmarker, fuktiga ängar, garrigue och buskmarker. Utbredningen är hela Medelhavsområdet från Rhodos i öster till Kanarieöarna i väster. Höjd upp till 25 cm. Blomning: Februari–maj.