D. sambucina, Öland, Sverige 1995-05-27
Adam & Eva, Dactylorhiza sambucina, Öland 2013-05-20 Adam & Eva, Dactylorhiza sambucina, Öland 2013-05-20

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó


Adam och Eva är välbekant för oss här hemifrån där denna art har en kustnära, östlig utbredning. Den gula formen anses vara den typiska och på många ställen den enda. Det finns teorier om att under gynnsamma växtförhållanden förekommer den röda formen i större mängd och tvärt om att under sämre förhållanden blir bara den gula kvar. Inom många områden finns även den närbesläktade D. romana som också har en gul respektive röd form. Ett tydligt kännetecken för A & E är att sporren böjer svagt neråt medan den på D. romana pekar uppåt. Där populationer av D. sambucina och romana möts bildas ofta hybrider mellan dessa. Hos oss är A & E knuten till kustområden i Östra Sverige men någon enstaka lokal i Västergötland. I södra Eropa är den däremot en typisk bergsväxt och finns upp till 2 500 m. Utbredningen är Europa från central Spanien till Krim, söderut till Sicilien. Blomning april- juli.