På väg uppför Ori Thripti, Kreta. Typisk miljö för O. spitzelii subsp. nitidifolia

Bildgalleri för Orchis spitzelii

 

O. spitzelii subsp. spitzelii 

 

O. spitzelii subsp. nitidifolia

Orchis spitzelii subsp. spitzelii Saut. ex W.D.J.Koch

Alpnycklar, som är namnet på denna, antyder att arten kommer från Alperna. Så är också fallet. Det konstiga är att det är ett mycket stort avstånd från närmaste bestånd där till förekomsten på Gotland. Hur detta gått till är det ingen som vet med säkerhet. Alpnycklar blir 15–30 cm hög, bladrosetten vid basen är utan prickar. Blomstjälken har ett smalt och ganska fåblommigt ax. Blommorna är ljust röda, läppen, som hänger nästan rakt neråt, har små mörkare fläckar. Sporren är kraftig och riktat snett neråt. Övriga kronblad är framåtriktade och brunaktiga på utsidan. Växtplatser är torra kalkrika marker som hällmarktallskogar, strandnära tallskogar på Gotland. Totalutbredningen är Europas fjällområden, från Pyreneerna till Turkiets fjällområden i öst. Blomning: Maj-juni.
De två första bilderna nedan visar plantor som dels börjat falna men också starkt påverkats av frost natten innan bilderna togs. Övriga är från Gotland.Orchis spitzelii subsp. nitidifolia Soó

Glansnycklar är en underart till de från Gotland kända alpnycklarna. Epitetet nitidifolia betyder med glansiga blad. Detta har också gett den det svenska namnet. Man ser den också ofta under namnet Orchis prisca, ett namn som förekommer flitigt i litteraturen. Arten är endemisk för Kreta och sällsynt. De växer i pinjeskogar i de östra bergen. Ori Thripti, på mer än 1000 meters höjd, är kanske den mest kända platsen för dessa, men de finns också ovanför Kamares på Idabergens sydsida och vid Samariravinen. De röda blommorna, som har en djupare färg än alpnycklarnas sitter också glesare på axet än de senare. De har inslag av grönt i petalerna, vilket de har gemensamt med atlasnycklarna (O. patens) och även alpnycklarna. Läppen är djupt treflikig och prickig nedefter mittfliken. Sporren är kort och tjock och kröker neråt, men avsmalnar mera mot spetsen än hos alpnycklarna. Växer i öppningar i pinje- och lönnskogar (Acer creticum) 600–1 700 m Höjd 15–40 cm. Blomning: April-maj.