O. lacaitae, Monte Iblei, Sicilien 2012-04-25

Bildgalleri för Ophrys lacaitae

Ophrys lacaitae Lojacono

Denna art tillhör fuciflora-gruppen och räknades också tidigare som underart till O. fuciflora. Arten är lätt att känna igen med sin stora klargula läpp. Längst upp på läppen finns ett brunt fält med vita och blågrå teckningar. Sepalerna och de mycket små petalerna är vitaktigt gröna. På Sicilien hittar man ibland övergångsformer till O. oxyrrhynchos men i övrigt är arten enhetlig i sitt utseende. Utbredningen är södra Italien och Sicilien men överallt är den mycket sällsynt. Förekommer på kalkgrund inom områden med gräsmarker, garigue och öppen skogsterräng upp till 1 200 m. Blomning: April–maj (huvudblomningen ca. 2–3 veckor efter O. oxyrrhynchos).