O. iricolor, Kreta. april 1998

Bildgalleri för Ophrys iricolor

O. iricolor subsp. iricolor

O. iricolor subsp. maxima 
                            
(syn. subsp. eleonorae)

Ophrys iricolor subsp. iricolor Desfontaines

O. iricolor är en östlig art. De 2–6 blommorna har en läpp som kan vara upp till 25 mm lång och eftersom de tre loberna oftast hålls utspridda blir bredden motsvarande stor. Sepalerna gröna, den övre framåtböjd. Petalerna rödaktigt gröna (bruna). Läppen treflikig, mörkt brun med kraftigt blåfärgad övre del; undersidan röd, ett säkert kännetecken för denna art. Höjd 15–30 cm. Växer i områden med kalkhaltig garigue upp till 1 100 m. Utbredningen är östra Medelhavet från västra Grekland. Blomning: Mars–april.

Noteras kan att den också är rapporterat från Gargano, Italien.

Ophrys iricolor subsp. maxima (A.Terracc.) Paulus & Gack

Denna Ophrys är ett exempel på inslag från den nordafrikanska floran på Sardinien. Förutom på Sardinien och Korsika (och numera också Gargano) finns den endast i Nordafrika. Den finns också namngiven som O. eleonorae (eller som O. iricolor subsp. eleonorae), ett namn den fått efter en sardisk prinsessa. Arten är till förväxling lik Ophrys iricolor men de blå fälten på läppen sträcker sig längre framåt och är inte lika klart blå, undersidan är dock som hos O. iricolor rödtonad. Läpplängd 16–26 mm. Växer i områden med kalkhaltig garigue upp till 950 m. Höjd 20–50 cm. Blomning: April–maj.