Orchis anthropophora, Kreta, april 1998

Bildgalleri för Orchis anthropophora           - Orchis anthropophpra

           - Hybrider

Orchis anthropophora (L.) Allioni

Spökyxne. Allmänt förekommande art vid Medelhavet. Den täta blomställningen går i gult och grönt med inslag av rött i kalkbladens kanter och på läppens flikar. Läppen påminner även här om en människokropp men här hänger den lugnt och stilla jämfört med ap- och borstnycklarnas spretiga "gubbar". Blomman har ingen sporre. De ofläckade bladen är samlade i en rosett vid stjälkens bas. Höjd upp till 40 cm men oftast mycket lägre. Hybrider med O. italica förekommer. Växer i sol till halvskugga i torra till fuktiga, kalkpåverkade marker som gräsmarker, garrigue, buskmarker och skogsbryn upp till 1 600 m. Utbredningen är atlantisk-mediterran.  Blomning: Mitten mars–mitten maj.
Släktet Aceras som arten tidigare tillhörde är ett av de släkten som genom nya rön inom systematiken för Europas orkidéer har försvunnit.


Hybrider
Spökyxne hybridiserar ganska lätt med andra Orchis-arter där dessa möts. Oftast blir detta Orchis italica eller Orchis simia. Nedanstående bilder visar en hybrid med O. italica från Gargano samt med O. simia från Abruzzerna. Den tredje hybriden är en korsning med stornycklar, Orchis purpurea, också den från Abruzzerna.