N. maculata, Mt. Argentario, Toscana, Italien, 2010-04-18

Bildgalleri för Neotinea


N. maculata


Tidigare Orchis-arter

 

N. commutata


N. conica


N. lactea


N. tridentata


N. ustulata


Neotinea Rchb.f.

Släktet Neotinea var tidigare ett monospecifikt släkte med endast N. maculata som enda art, men DNA-analyser har visat att arterna inom tidigare Orchis tridentata-gruppen är mycket närstående Neotinea och har därför överförts till detta släkte. Släktet har därför numera sex arter, varav en återfinns i Sverige. Då flera av dessa är svåra att säkert skilja åt kan nedanstående nyckel lånad från P. Delforge vara till viss hjälp. Nyckeln säger inget om N. maculata men den kan knappast förväxlas med övriga inom släktet.


1 a sepalerna är gröna vid basen, fortsätt vid 2
   b sepalerna är inte gröna vid basen, fortsätt vid 3
2 a platt eller svagt konkav läpp N. conica
   b konvex läpp N. lactea
3 a purpurfärgade eller mörkt bruna sepaler N. ustulata
   b rosa, lila eller violetta sepaler, fortsätt vid 4
4 a läppens längd 7 – 12 mm N. tridentata
   b läppens längd 13 – 20 mm N. commutata


Åter till Galleriöversikt