Cephalanthera rubra, Isére (Fr) 2009-06-19

Bildgalleri för Cephalanthera rubra


Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. Richard


Röd skogslilja är också den en av våra inhemska arter. Någon förväxlingsrisk med andra orkidéer finns knappast för denna art med sina stora rosaröda blommor, även om det finns rapporter om vitblommande exemplar. C. rubra är en ståtlig växt som kan bli upp till 65 cm och ha ett 10-tal blommor. De rosenröda blommorna öppnar sig vanligtvis mycket mer än C. damasonium resp. longifolia. Den spetsiga läppen har ett vitt fält med gula strimmor. Vid igenväxning kan C. rubra överleva underjordiskt i åratal och återkomma när förhållandena blir gynnsamma igen. I Sverige finns arten i några landskap upp till Värmland. Mest känd är väl de stora bestånden på Gotska Sandön. Totalutbredningen är Europa och tempererade delen av Asien. Växtplatsen är oftast torr, öppen skogsterräng, huvudsakligen på kalk upp till 2 000 m. Blomning: Maj–juli.


Hybrider

Hybrider mellan de olika skogsliljorna är mycket ovanligt men där utbredningsområdena överlappar varandra händer det. I Sverige är hybriden Chepalanthera longifolia x rubra känd från Godska Sandön och vissa lokaler på Gotland där båda arterna finns i stort antal och inom samma område. Även i fråga om blomningstid verkar hybriden bli en mellanting av föräldraarterna. Den vita skogsliljan blommar normalt tidigare än den röda och kan ofta vara helt avblommad när den röda är som bäst. 
En vetenskaplig beskrivning av hybriden är gjort, vilken gett den namnet Cephalanthera x otto-hechtii G. Keller.