D. maculata subsp. ericetorum, Blomsöy, Norge 2006-07-14

Dactylorhiza maculata subsp. maculata (L.) Soó

Jungfru Marie nycklar är tillsammans med nattviol kanske den vanligaste orkidén hos oss, i alla fall utanför kalktrakterna. Plantorna, som kan nå upp till 60 cm höjd, har ganska smala, starkt fläckiga blad. Det nedre är ganska spetsigt, en karaktär som skiljer den från D. fuchsii där det nedre bladet är trubbigt, rundat framtill. Tydligare framträder kanske skillnaden i blommorna där subsp. maculata är mycket grunt tredelat med en mycket liten mittflik, medan D. fuchsii har tre lika stora flikar. Jungfru Marie nycklar finns i hela landet. Totalutbredningen är dåligt känd p.g.a. sammanblandning med närliggande arter men huvudutbredningen är inom Nord- och Centraleuropa.  Blomning: Juni–juli.

Ibland förekommer exemplar där alla färgämnen saknas. Blommorna blir då vita. Hos Jungfru Marie nycklar ser man inte detta så ofta men det förekommer. Nedanstående tre bilder visar tre exemplar från östra Blekinge. Man ser denna färgvariant ibland benämnd som Dactylorhiza maculata subsp. maculata var. alba.

Dactylorhiza maculata subsp. ericetorum (E.F. Linton) Averyanov

På de Brittiska öarna är den vanligaste D. maculata denna underart. Den finns dock även i Skandinavien och möjligtvis i större delen av Nordeuropa. Den kan vara svår att skilja från subsp. maculata, men har vanligtvis smalare och färre blad. Blommorna har ofta en större läpp, ofta med ganska svaga markeringar. Men framförallt att den växer på så sura underlag att det knappast finns några andra orkidéer där, som sura torvmossar, myrar och andra fuktiga eller våta miljöer men också på hedmarker tillsammans med ljung. Utbredningen är oklar p.g.a. sammanblandning med framförallt subsp. maculata.  Blomning: Juni–juli.
Nya DNA-undersökningar har visat att den inte skiljer sig från huvudarten och därför inte bör betraktas som egen underart.  

Dactylorhiza maculata subsp. podesta Landwehr

Denna underart av Jungfru Marie nycklar beskrevs ursprungligen från Nederland och ansågs vara endemisk där men den har numera också hittats i Danmark. Bilderna nedan är från en lokal på Nordjylland. Typiskt för denna är den kompakta formen på plantan och att den ofta bildar kloner med många stänglar som sitter ihop. Bladen är starkt fläckiga. Blommorna har starkt färgade mönster bestående av prickar och bågar, läppen är grunt treflikig. Växtplatser är fullt soliga, torra till fuktiga dynlandskap.  Blomning: Juni–juli.

 

Dactylorhiza maculata-hybrider

I nedanstående galleri kan det att finnas flera olika hybrider där D. maculata är ena föräldern (eller antas vara). Hovra över bildikonerna med muspekaren så syns det vilken hybrid det är.