O. levantina, Cypern, mars 2002

Bildgalleri för Ophrys levantina

Ophrys levantina Gölz & H. R. Reinhard

O. levantina är ett exempel på den östliga Ophrys-floran. Den kan förväxlas med O. bornmuelleri som finns inom samma utbredningsområde. O. levantina har mycket små, nästan trekantiga petaler, gröna, gulaktiga eller rosa. Sepalerna är grönvita, ibland med rosa inslag och ofta vikta bakåt särskilt den övre. Den kraftigt håriga läppen är mörkt brun med små blågrå eller inga teckningar alls. Sidorna hänger neråt och kanterna oftast inte framåtvikta vilket ger den ett runt utseende; vid basen har den ett "horn" på vardera sidan. Höjd 10–25 cm. Lättast skiljer man den från O. bornmuelleri genom tidigare blomning och att läppen saknar mönster. Ett annat karaktärsdrag som skiljer den från O. bornmuelleri är att läppen oftast står rakt utåt medan den hos O. levantina hänger neråt och t.o.m. viker bakåt ibland. O. levantina är ganska vanlig på Cypern i områden med garigue, ofta under buskar, upp till 700 m. Totalutbredningen omfattar Östra Medelhavet från Anatolien till Israel. Blomning: Februari–april.