O. holoserica subsp. ethemeae, Samos 2015-04-13

Bildgalleri för Ophrys holoserica


O. holoserica subsp. ethemeae

O. holoserica
subsp. paolina

 

OBS: Ophrys holoserica (skrivs ibland holosericea) be- traktas vanligtvis som synonym för Ophrys fuciflora. Men beroende på vad den som beskrivit en viss taxa anser är rätt finns därför båda släktsnamnen namnen använd.

Ophrys holoserica subsp. ethemeae Kreutz

Denna orkidé beskrevs 2011 från Kos men anses nu finnas även på Samos. Det är en ganska högvuxen planta. Blommorna har rosa sepaler och petaler, petalerna är små och trekantiga. Läppen oftast utbredd (vekar fyrkantig) med ”horn” i varierande storlek. Färgen är mörkt brun med ett blågrått, ganska enkelt mönster med gula kanter. Utbredningen på Samos är osäker då denna ofta förväxlas med O. samiotissa. Blomning: April.Ophrys holoserica subsp. paolina Liverani & Romolini

Frågetecken har funnits om huruvida rapporterna om O. fuciflora (holoserica) från Gargano verkligen avser denna. År 2010 beskrevs denna fuciflora-variant som en ny underart. Den skiljer sig främst genom att läppen vanligtvis är större och att petalerna är kortare än hos huvudarten. Den blommar också något senare än huvudarten. Blomning:  Maj.