O. ferrum-equinum, Chios, 2009-04-09

Bildgalleri för Ophrys ferrum-equinum

subsp. ferrum-equinum


subsp. labiosa

f. subtriloba

Ophrys ferrum-equinum subsp. ferrum-equinum Desfontaines

Hästskoofrys som denna ofrys heter på svenska är en översättning av det latinska artnamnet. Ferrum betyder järn och equinum betyder hästsko. Namnet avser den oftast stålgrå, hästskoformade markeringen på läppen (som inte har vit kant). I övrigt är läppen purpurbrun, oftast med en ljusare kant, saknar läpputskott vid basen. Övriga kronblad varierar från vitt till rosa och rött. Utbredningen är östlig. Växer på betesmarker, garrigue, busk- och öppna skogsmarker upp till 500 m. Blomning: Mars–april.

 

Flera underarter och varieteter av O. ferrum-equinum, mer eller mindre accepterade, finns beskrivna:
Ophrys ferrum-equinum subsp. labiosa (Kreutz) Kreutz. Denna har en mycket smal läpp där framförallt mittre delen är kraftig konväx med nerböjda sidor som ger den ett hoptryckt utseende. Nedanstående bilder skulle kunna vara denna underart.Ophrys ferrum-equinum f. subtriloba Hayek: Här har sepalerna ibland gröna inslag och läppen är tydligt tredelat med rundade sidolober. Nedanstående bild skulle kunna vara en sådan.