T. globosa, Monte Bodone, Italien, 2004-06-22Bildgalleri för Traunsteinera

Traunsteinera Rchb. 

Släktet har två arter, förutom nedanstående, T. globosa, finns i Karpaterna och bergen runt Svarta havet samt östra Turkiet en gulvit art, T. sphaerica


Traunsteinera globosa (L.) Reich.

Bollyxne har denna orkidé kallats på svenska och det är det nästan klotrunda axet som man syftat på. Det är annars en smäcker växt, 20–60 cm hög, med de blågröna bladen sittande uppefter stjälken. De ganska små, rosa blommorna sitter tätt hopgyttrat i det runda axet och har typiskt utdragna flikar på sepalerna. Växer oftast ovanför trädgränsen men ses också i slåtterängar och andra örtrika öppna lägen, oftast som enstaka exemplar. Typiskt högalpin art som man måste upp mot 1000-metersnivån för att hitta och finns sedan ända upp till ca 2 700 m. Utbredningen är inom Alpländerna och österut, Karpaterna och Ryssland. Blomning: Juni–augusti.