D. sphagnicola, Bergslagen, Sverige 2008-06-22

Dactylorhiza Necker ex. Nevski
Dactylorhiza är ett av de besvärligaste släktena att reda ut. Där arterna möts kan det många gånger var omöjligt att artbestämma p.g.a. att de lätt hybridiserar och många arter/underarter vi har idag är resultat av sådan hybridisering.
Detta släkte som är så talrikt i central- och norra Europa är ganska sparsamt representerat i Medelhavstrakterna. Totalt består släktet av någonstans mellan 25 och 50 arter beroende på vad man accepterar som art. Ett av de senaste tillskotten till släktet är tidigare Coeloglossum viride som numera har överförts till Dactylorhiza. Eftersom Coeloglossum (1820) är ett mycket äldre namn än Dactylorhiza (1937), och namnreglerna säger att äldsta namnet skall gälla, skulle egentligt samtliga arter inom Dactylorhiza byta till Coeloglossum. Den kommitté som beslutar om namnbyten ansåg dock att oredan var tillräcklig stor inom släktet och beslöt att frångå namngivningsreglerna i detta fall.

 

Åter till Galleriöversikt