O. calypsus var calypsus, Rhodos 2011-04-03

Bildgalleri för Ophrys calypsus


O. calypsus var. calypsus


O. calypsus var. pseudoapulica


O. calypsus var. scolopaxoides


Ophrys calypsus var. calypsus  M.Hirth & H.Spaeth

Denna ansågs tidigare vara en variant av Ophrys heldreichii men heldreichii har en mera fyrkantig läpp och man anser idag att den bara finns på Kreta. Arten har ganska spinkiga plantor, 9–27 cm men ganska stora blommor. Den är mycket variabel och flera varianter är beskrivna. Sepalerna är skära till purpurfärgade. Petalerna har samma färg och formen av utdragna trekanter. Läppen, 10,5–15 mm, är oval och konvex vilket ger den ett runt och bulligt utseende. Sidoflikarna bildar mer eller mindre välutvecklade horn. Teckningarna på läppen bildar ett komplicerat mönster med elfenbensvita linjer, ibland helt uppspruckna i marmorering. Växer inom kalkområden i gräsig garrigue, gamla terrasser, busk- och öppen skogsterräng upp till 600 m. O. calypsus före kommer spridd på öarna i östra Egeiska havet. Blomning: Slutet mars–april.Ophrys calypsus var. pseudoapulica  (P. Delforge) P. Delforge

Uppdelningen av O. calypsus i de två variteterna har gjorts endast med med läppformen som skiljetecken. Var. pseudoapulika är som namnet antyder lik den storblommiga Ophrys apulica från Apulien, Italien. Läppen är här stor (16 mm) och utspridd vilket ger den ett trapetsformat utseende. Växtplatser och blomningstider som för huvudarten.Ophrys calypsus var. scolopaxoides  (P. Delforge) P. Delforge

Denna känns igen på den mindre och smalare läppen (11–14 mm) där sidorna oftast är nerböjda eller böjda in under läppen. Detta ger den ett utseende som påminner om, som namnet antyder, arterna inom O. scolopax-gruppen även om "hornen" här är mycket mindre, oftast bara ett par mm. Hela planta är oftast under medelstorlek för huvudarten. Växtplatser och blomningstider som för huvudarten.