O. sicula, Gargano, 2005-04-20

Bildgalleri för Ophrys sicula

Ophrys sicula  Tineo

Denna art förväxlas på många håll med O lutea (gul ofrys). Ibland ser man den under namnet O. lutea subsp. galilaea eller som subsp. minor. Blommorna är ganska små. Läppen är 8–13 mm lång, även här kantad av en gul bård men smalare än hos O. lutea. Centrala delen är brun med två blågrå fläckar mot basen. Det bruna formar på främre delen av mittfliken ett omvänd "V". Typiskt är också läppens mer eller mindre horisontella ställning. Den saknar också den för O. lutea typiska knäcken på läppen. Växer i garrigue, fuktiga ängar, gles barrskog på kalk upp till 1 500 m. Höjd 5–40 cm. Arten finn över hela medelhavsregionen förutom Iberiska halvön. Blomning: Jan–maj.