H. paludosa, Lemmeströkärret, Skåne, 2012-08-11

Bildgalleri för Hammarbya


Hammarbya Kuntze

Släktet Hammarbya är uppkallat efter Linnés bostad utanför Uppsala, Hammarby. Det är ett monospecifikt släkte med ned-anstående art som den enda. Det finns dock botaniker som anser att arten skall tillhöra det stora släktet Malaxis, med över 300 arter, mestadels tropiska arter.  

 

Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze

Myggblomster är en av våra allra minsta orkidéer, 3–15 cm. Man får se sig noga för om man skall upptäcka denna i all annan växtlighet. Vid basen sitter oftast ett par gulgröna, ovala blad. Kollar man noga ser man ofta att det i bladkanterna sitter små groddknoppar, ett sätt för arten att vegetativt föröka sig. Även blommorna tillhör de mindre, 3–5 mm. Blommorna, som upptar nära hälften av den nåltunna stjälken, är blekt gulgröna. En egenhet som dessa har är att det förhållandevis långa fruktämnet vrider sig ett helt varv och läppen hamnar därför uppåt igen. Växtplatsen är fattigkärr och gungflyn, oftast i mattor av vitmossa. I Sverige finns arten från Skåne till Lule Lappmark men är ändå ganska sällsynt. Totalutbredningen är cirkumpolär inom den tempererade delen. Blomning: Juli–augusti. 

 

 Åter till Galleriöversikt