D. saccifera, bladrosett, Peloponnesos 2004-04-16

Bildgalleri för Dactylorhiza saccifera


Dactylorhiza saccifera (Brogngn.) Soó 


Hjärtnycklar har denna orkidé kallats på svenska. Artnamnet saccifera, säckbärande, anspelar på den tjocka sporren (upp till 5 mm). Detta är en storvuxen art, upp till 70 cm, som står mycket nära vår skogsnyckel, D. fuchsii, en del menar t.o.m. att det är samma art. Där utbredningsområdena sammanfaller hybridiserar dessa lätt. Även hjärtnycklarna har fläckiga blad. Andra skiljetecken, förutom sporren, är de långa stödbladen samt det långa tätblommiga axet. Blomläppen är som hos skogsnyckeln starkt tredelad, sidoflikarna oftast tandade i spetsen. Blomfärgen är rödlila och med mörkare prickar och linjer på läppen. Växer i fuktiga subalpina/alpina områden upp till 2 000 m, gärna i bäckdrag och liknande. Utbredningsområdet är centrala och östra Medelhavet. Blomning: Maj–juli.