Cephalanthera longifolia, Frankrike 2011-05-18

Bildgalleri för Cephalanthera longifolia


Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch


Vit skogslilja eller svärdssyssla är även det en art som är känd här hemifrån. Skiljer sig från C. damasonium genom de till antalet fler, längre och smalare bladen. Stödbladen är också mindre och de kritvita blommorna med de gulmarkerade läpparna ger därför axet ett större och ståtligare utseende (8–30 blommor). Blommorna är vanligtvis också vitare än hos C. damasonium. Hos oss finns svärdsysslan förutom på Öland och Gotland i huvudsak utefter ostkusten. Några enstaka lokaler finns i inlandet. Totalutbredningen är Europa och den tempererade zonen av Asien. Växtplatser är öppen skogsterräng, skogsbryn och ibland i fuktiga gräsmarker upp till 2 000 m. Blomning: April–juli.

Hybrider

Hybrider mellan de olika skogsliljorna är mycket ovanligt men där utbredningsområdena överlappar varandra händer det. I Sverige är hybriden Chepalanthera longifolia x rubra känd från Godska Sandön där båda arterna finns i stort antal och inom samma område.
En vetenskaplig beskrivning av hybriden är gjort, vilken gett den namnet Cephalanthera x otto-hechtii G. Keller.
Ytterligare en lokal för denna hybrid finns vid Bläse på norra Gotland. Här kan man studera hur hybriderna kan skifta från mycket lik longifolia över till mycket lik rubra. När hybriden blommar för fullt är longifolia på väg att blomma av medan rubra är i början av sin blomning.