O. heterochila, Profitis Ilias, Rhodos, 2011-04-05

Bildgalleri för Ophrys heterochila

Ophrys heterochila (Rentz & Taaubenheim). P. Delforge

Artnamnet är sammansatt av grekiskans "variabel" och "läpp" och syftar på att läppens form varierar kraftigt. Ibland är den hel som hos fuciflora, ibland tredelat och hoptryckt som hos scolopax-typerna och kan då förväxlas med O. dodekanensis. Dessa två hybridiserar också och blir då ännu svårare att identifiera. Läpplängd 7–9 mm. Teckningen på läppen formar oftast ett grovt, blågrått/brunrött "H" eller "X" med gulvita kanter. Sepalerna är rosa till vita med gröna mittnerver, den övre oftast starkt bakåtvikt Petalerna är små, trekantiga och något starkare färgade än sepalerna. Höjd 10–27 cm. Växer i skuggiga till halvskuggiga lägen oftast i gles barrskog, ovanligare i phrygana, 300–700 m. På Rhodos finns arten huvudsakligen vid Profitis Ilias i de mellersta och övre skogsområdena. Totalutbredningen är västra Anatolien, Samos och Rhodos. Blomning: Mars–april.
År 2009 gjordes en uppdelning av Ophrys heterochila på Rhodos. En ny art beskrevs, Ophys oreas P. Devillers & J. Devillers – Terschuren. Den har ljusare sepaler och en plattare läpp än normalläget för O. heterochila. Den blommar också något tidigare, från slutet februari till slutet mars. O. oreas förekommer i huvudsak på sluttningarna runt Profitis Ilias. Framtiden får visa om dessa små skillnader mot huvudarten kommer att accepteras som skäl för att skilja ut en ny art speciellt med tanke på att O. heterochila är i sig mycket variabel.
Kommentar
Enligt en artikel i ”Journal Europäischer Orchideen” Vol. 43 (3) 2011, av Hannes F. Paulus och Monika Hirth, så har det uppstått ett missförstånd i vad den ursprungligt beskrivna O. heterochila var för art. Vid granskningen av originaldokumentationen för Ophrys heterochila (från Turkiet) har det framkommit att den från Rhodos senare beskrivna O. dodekanensis är samma art som denna. O. dodekanensis bör därför betraktas som ett synonym till O. heterochila. Den art från Rhodos som ofta har fått beteckningen O. heterochila är troligtvis den som numera har beskrivits som Ophrys oreas P. Devillers & J. Devillers - Terschuren.
Det kan därför finnas skäl till en revidering av mina bilder här ovan. De kommer alla från området runt Profitis Ilias på Rhodos varifrån den nämnda Ophrys oreas är beskriven.