O. oestrifera, Peleponnesos, 2004-04-15

Bildgalleri för Ophrys oestrifera

O. oestrifera
subsp. oestrifera

O. oestrifera
subsp. stavri

Ophrys oestrifera Steven in M.-Bieberstein

O. oestrifera har tidvis gått under namnet O. cornuta som betyder hornförsedd och det är lätt att förstå. Om dessa två är en och samma art får framtiden visa. Jag har här behandlat dessa som två arter med den västliga (Gargano) som O. cornuta och den från Peloponnesos som O. oestrifera.

Det finns få orkidéer som kan mäta sig med den i formgivning och färgprakt. Blommorna är små underverk med sina långa smala läpputskott och vackra mönster i brunt gult och blått. Sepaler och petaler är rosa men kan variera från rent vitt. På Peloponnesos tillhör denna en av de vanligare orkidéarterna och finns över hela området. Växer inom kalkområden i garigue, gammal odlingsmark, busk- och öppen skogsterräng upp till 1 400 m. Höjd 20–50 cm. Blomning: April–juni.
På grekiska fastlandet och Peloponnesos hittar man en variant av O. oestrifera med mycket liten läpp. Ibland är denna inte mer än 6 mm medan huvudartens läpp vanligtvis mäter 10–15 mm. I övrigt ser den likadan ut. Den har fått namnet Ophrys oestrifera var. minuscula som betyder "mikroskopisk".

Ophrys oestrifera subsp. stavri  Kalogeropoulos & A. Alibertis
Denna underart till O. oestrifera är i storlek som O. minuscula men blommorna är rundare i formen, nästan cirkelrund (6-9 mm). Det oprangebruna området under märket är här också mycket kortare. ”Hornen” är ävservärd mycket kortare än hos minuscula, inte mycket mer än 2 mm (ibland förekommer dock exemplar med längre horn, ovanligt upp till 9 mm). Utbredningen är i huvudsak östra och södra Peloponnesos. Blomning; Mitten mars – början juni.