O. helios, östra Kreta 2007-04-16

Bildgalleri för Ophrys helios

Ophrys helios Kreutz

Arten beskrevs först från Karpathos som Ophrys karpathica. På Kreta hade man då länge känt till en småblommig och sent blommande variant av O. episcopalis. Det visade sig att denna var samma som O. karpathica en ny beskrivning gjordes som fick namnet O. helios. Troligtvis är det denna art som avses vid tidigare rapporter om O. fuciflora från Kreta. Den skiljer sig främst genom att ha en mindre läpp och den sena blomningen samt kraftig hårighet runt hela kanten av läppen. Växer i fattiga gräsmarker, garrigue, busk- och gles skogsmark. Utbredningen för O. helios är östra Kreta och Karpathos. Blomning: Mitten april–maj.