Bildgalleri för Himantoglossum hircinum

Himantoglossum hirsinum (L.) Sprengel

Detta är kanske den största av bockyxne-arterna. Den ger ett ganska ljust intryck. Vid basen finns ett antal stora blad som ofta vissnat när den blommar.  Axet är mer kompakt än hos H. adriaticum. Hjälmen är grågrön med inslag av purpur; läppen är tredelad med en mycket lång mittflik, 30–65 mm, i knoppstadiet ligger denna hoprullat medan den utfälld är spiralvriden och står snett utåt från blomaxet; yttersta spetsen tvådelad. Sidoflikarna blir 5–20 mm långa. Övre och centrala delen av läppen är vit med purpurfärgade fläckar medan både sido- och mittfliken är gröna–grönbruna. Den växer huvudsakligen på kalkpåverkat mark, garigue, gräsmarker, ängar och öppna buskmarker upp till 1 800 m. Utbredningen är atlantisk/mediterran norrut till södra England. Höjd 20–100 (110) cm. Blomning: maj–juni (juli).