N. commutata, Mt. Iblei, Sicilien, 2003-04-25

Bildgalleri för Neotinea commutata

Neotinea commutata (Tod.) R.M.Bateman

N. commutata har länge ansetts vara en underart till N. tridentata eller bara en avvikande form av denna. För den ovana kan det vara svårt att skilja på dessa. En typisk "commutata" skall dock vara smalare och längre, 25–50 cm; blomställningen mer konisk och blommorna färre men mycket större. Blommornas färg är samma som hos pricknycklarna. Sepalerna är långt utdragna till droppform (ofta dubbelt så långa som hos ovan nämnda art) med spetsarna utåt- eller bakåtböjda. Läppen är 12–20 mm; tredelad; sidoflikarna breddas kraftigt mot de starkt tandade och tvärt avslutade ändarna; även mittfliken är kraftigt tandat och grunt tvådelat. Växer i sol till halvskugga på öppna magra ängar och gräsmarker, skogsbryn och öppen skog, alltid på kalkrik mark. Utbredningsområdets centrum är Grekland men gränserna är osäkra p.g.a. sammanblandning med N. tridentata. Den finns dock västerut till södra Italien och Sicilien. Området sammanfaller till stor del med N. tridentatas utbredning men den är betydligt mera sällan förekommande. Tveksamheter finns huruvida Siciliens commutata är samma art som den i Grekland. Blomning: Mars–maj.