H. monorchis, Kinnekulle, Sverige, 2011-07-06

Bildgalleri för Herminium mororchis

Herminium R. Brown

Släktnamnet kommer från grekiskans ord för stöd eller stötta och syftar på den ensamma rotknölen. Totalt finns 26 arter i släktet, samtliga jordorkidéer. En av dessa finns i Europa, övriga i Asien. 

 

Herminium monorchis (L.) R. Brown

Honungsblomstret har fått sitt svenska namn efter doften på blommorna som sägs dofta honung. Det är en liten växt som kan nå en höjd av 25 cm men oftast inte mer än 10 och knappt det. Det latinska artnamnet syftar på att honungsblomstret bara har en knöl, i alla fall när den blommar. Efter blomningen växer det ut utlöpare som i spetsen bildar nästa års knöl. Honungsblomstret flyttar på det sättet på sig ganska snabbt. De små, gulgröna, klocklika blommorna sitter i en gles klase. Läppen är tredelad med mittfliken mycket längre än sidoflikarna. Även övriga blomblad är utdragna i spetsarna och ger blomman ett spretigt utseende.  Växtplatser är tuviga, kalkrika våtmarker, betesmarker och andra lågväxta gräsmarker. Arten finns på Öland, Gotland, i Väster- resp. Östergötland, i övrigt finns enstaka lokaler i Mellansverige. Totalutbredningen är Europa och Asiens tempererade områden, österut till Japan. Blomning: Maj–Juli. 

 

 Åter till Galleriöversikt