O. virescens, Gargano 2005-04-20

Bildgalleri för Ophrys virescens

Osäker bestämning, eventuellt "bara" en ovanligt färgat O. sphegodes.

Ophrys virescens Philippe ex Grenier

O. virescens beskrevs redan 1859 men blev sedan "bortglömd" och den del av O. sphegodes-komplexet som avsågs fördes oftast till O. araneola. Först år 2001 "grävdes" arten fram igen. Arten liknar mycket O. araneola men skiljer sig främst från denna genom att ha mycket större och fler blad samt mörkare blommor. Även en del detaljer skiljer som t.ex. ett ofta mer komplext läppmönster, smalare gul, ibland rödaktig, rand runt läppen samt att petalerna kan vara svagt rosa. Utbredningen både på Gargano och totalt är osäker p.g.a. sammanblanding med närstående arter. Växer i ängar, garigue och öppet skogslandskap upp till 800 m. Blomning: April–juni.