O. pallens, Col de Menée, Frankrike, 2011-05-21

Bildgalleri för Orchis pallens

Orchis pallens L.

Gulnycklar är nära släkt med Sankt Pers nycklar. Arten är i huvudsak en sydeuropeisk bergväxt även om det finns lokala förekomster längre norrut. Arten pollineras av humlor men blommorna har ingen eget nektar att erbjuda utan får förlita sig på sin doft och likheten med en ärtväxt med nektar som de ofta växer tillsammans med (Lathyrus vernus). Det har visat sig att plantor som växer ihop med ärtväxten oftare blir pollinerade än exemplar som står ensamma.
De gulvita blommorna sitter i ett tätblommigt ax. Typiskt för arten är den breda nästan cirkelrunda läppen. Den är dock tredelad men väl ihophållen, något välvd och starkare färgad än övriga kronblad. Inga prickar på läppen. Sporren kröker starkt uppåt. Där utbredningsområdena för gulnycklar och Sankt Pers nycklar överlappar varandra kan man se att när Sankt Per börjar sin blomning så avtar gulnycklarnas. Hybrider mellan dessa är inte ovanliga. Blomfärgen blir hos dessa intermediär, röd med gul bas. Gulnycklar växer i betesmarker, öppna skogar och snår upp till 2400 m. Den är inte kalkkrävande. Höjd 15-40 cm. Blomning: April–juni.