D. traunsterieri, Falköping, Sverige, 2008-06-25

Bildgalleri för Dactylorhiza traunsteineri

Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó

Sumpnycklarna gör skäl för sitt namn, för ofta gäller det att ha stövlar om man vill se denna på nära håll. Arten tillhör ett formkomplex av arter från olika områden som det nästan är omöjligt att hålla isär. Det har också genom tiderna beskrivits ett stort antal taxon. Många av dessa har aldrig accepterats utan betraktats som synonymer till andra. Många av dessa populationer har gått starkt tillbaka eller försvunnit helt p.g.a. den omfattande torrläggning av våtmarker som gjorts över hela Europa. En del taxonomer anser att vår sumpnyckel inte tillhör D. traunsteineri som skulle begränsas till centrala Alperna (Delforge 2005). Vår sumpnyckel skulle enligt detta synsätt tillhöra D. curvifolia eller eventuellt D. russowii. Sumpnyckeln är en spenslig växt, upp till 40 cm hög, med smala fläckiga blad. Det ganska korta axet har ganska stora, rosa/purpurröda blommor. Den mycket svagt tredelade läppen har mörkare teckningar i form av band och prickar. Sporren är tjock och pekar rakt bakåt. Växer i kalkrika myrar / fuktmarker. Sumpnycklar finns hos oss förutom på Öland/Gotland från Väster-/Östergötland upp till Jämtland. Totalutbredningen är osäker på grund av sammanblandning  med närstående arter. Blomning: Maj–augusti.

Revidering
Nyare rön har visat att D. traunsteineri är samma art som D. lapponica och att arten är en underart till D. majalis. Detta innebär att namnet ändras till Dactylorhiza majalis subsp. lapponica och att svenskt namn skall vara sumpnycklar. Detta gäller de båda aktuella arterna.