O. apifera, Var, Frankrike, 2011-05-18

Bildgalleri för Ophrys apifera

Ophrys apifera Hudson

Bi-ofrys. Denna vackra Ophrys-art är ganska lätt att känna igen med sin bulliga läpp med klart gula markeringar. Läppen har vid basen två koniska sidoflikar, små "horn". Sepalerna är ovanligt stora jämfört med läppen, oftast rosafärgade men varierar från rent vitt, alltid med en grön mittnerv; den övre viker bakåt efter en tid. O. apifera är ofta självpollinerande och ger därför också ofta upphov till avvikande former som lätt etablerar sig. Flera varieteter har beskrivits. Växer på många olika typer av mark, fuktiga ängar, betesmarker, garigue, tallskog upp till 1 100 m. Höjd 20–65 cm. Bi-ofys är kanske den mest spridda av Europas Ophrys-arter. den finns från Medelhavet till Brittiska öarna och numera också rapporterat från ett par lokaler i Danmark. Det finns också rapporterade fynd från södra Sverige. Tiden får utvisa om detta är tillfälligt eller om arten kommer att kunna etablera sig här.  Blomning: April–juli.