Våt miljö med D. occitanica och D. majalis s.l, Seranon, (Fr.) 2011-05-18

 

 

 

Bildgalleri för
Dactylorhiza occitanica

D. occitanica Geniez, Melki, Pain & Soca

Dactylorhiza occitanica är en omtvistat art och anses av en del tillhöra D. elata subsp. sesquipedalis. Arten har robusta men ganska småväxta plantor. Rosettbladen är oftast gröna men plantor med fläckiga blad förekommer. Blomaxet har det typiskt Dactylorhiza-utseendet med rödaktiga till skära blommor. Läppen är mycket bred, klart tredelat och har teckningar i form av mörkare streck och prickar. Området runt sporrens mynning är vitt. Sporren är ganska tjock och pekar snett neråt. Växtplatserna är fullt öppna, fuktiga/våta marker. Utbredningen är något oklar p.g.a. sammanblandning med andra arter men ansees vara 
Rhône-dalen ner mot Medelhavet.