O. italica, Chios, 2009-04-07

Orchis italica Poiret

Borstnycklar som denna arten fått heta på svenska är en allmän art som finns över större delen av Medelhavsregionen. Ofta träffar på den i stora kolonier och syns därför bra. Bra "landmärke" när man söker efter orkidéer, det finns ofta andra arter i samma område. O. italica tillhör en grupp av Orchis som har människo-liknande blommor, där läppen har "armar och ben" (som t.ex. våra johannesnycklar, O. militaris). Detta ger blomställningen ett borstlikt utseende. Blomfärgen är vanligtvis ljust violettröd men färgformer förekommer, ibland vita albinoformer. En speciell färgform känd från Sicilien är var. purpurea (ibland benämnt var. rubra) som har purpurröda blommor. O. italica växer i många typer av miljö men ofta se man den i steniga gräsmarker, gles garrigue och buskmarker eller skogsbryn. Utbredningen är atlantisk-mediterran. Blomning: mars–maj.

Bildgalleri för Orchis italica


Hybrider

Borstnycklar hybridiserar ganska lätt med andra Orchis-arter där dessa möts. En av de man oftast ser bilder av är hybriden med Orchis simia. Nedanstående bilder visar en hybrid med O. anthropophora från Gargano samt med en Neotinea tridentata (troligtvis) från Sicilien. Denna hybrid skall möjligtvis heta Orchis × diversifolia Gaudagno 1923. Då den beskrivningen gjordes tillhörde N. tridentata släktet Orchis och det var därför en ren Orchis-hybrid. Sista bilden visar hybriden med O. simia.