O. lutea, Monte Iblei, Sicilien, 2012-04-23

Bildgalleri för Ophrys lutea

 

O. lutea subsp. lutea

 

O. lutea subsp. quarteirae

Ophrys lutea Cavanilles

Gul ofrys. Denna art har en västlig utbredning. Stor läpp (13–18 mm) med bred gul kant runt den bruna mittdelen. Karakteristiskt för läppen är att den vinklar neråt en bit från basen. Sepaler och petaler gul-gröna. Växer i öppna till halvskuggiga lägen i gräsmarker, tidigare odlade marker, garrigue, busk- och öppen skogsterräng. Totalutbredningen är atlantisk-mediterran, österut till Kreta (förekomsten där är ifrågasatt). Höjd 10–30 cm. Blomning: Mars–maj. Denna art förväxlas ofta med de två närstående arterna O. phryganae och O. sicula.

 

 

Ophrys lutea subsp. quarteirae Kreutz, M.R. Lowe & Wucherpfennig
Detta är en nybeskriven art (2007). Den liknar mycket O. sicula, men denna finns inte i Spanien. Troligtvis är det också denna som ligger till grund för rapporter från Malaga om Ophrys sub-fusca. Läppen är rak och saknar den typiska knäcken hos subsp. lutea. Den har en klargul bred kant, den centrala delen är mörkt brun med et gråare fält närmast basen. Utbredningen är Algarve (Portugal) och Andalusien. Inom Malaga finns den spridd över större delen men ganska ovanlig. Uppgifter finns om att den blommar något senare än subsp. lutea. Blomning: April–maj.