H. adriaticum, inte alltid så lätt att få syn på, storleken till trots. Toscana, Italien 2010-06-14

Bildgalleri för Himantoglossum adriaticum

Himantoglossum adriaticum H. Baumann

H adriaticum blir 20–75 cm. Denna bockyxne har det typiska utseende för arten. Hjälmen är grågrön med inslag av purpur; läppen är tredelad med en mycket lång mittflik, 30-60 mm, i knoppstadiet ligger denna hoprullad medan den utfälld är spiralvriden och står snett utåt från blomaxet; yttersta spetsen tvådelat. Sidoflikarna blir 5-20 mm långa. Övre och centrala delen av läppen är vit med purpurfärgade fläckar medan både sido- och mittfliken är gröna/grönbruna. Bockyxne växer huvudsakligen på kalkpåverkad mark, garrigue, gräsmarker, ängar och öppna buskmarker upp till 1 600 m. Utbredningsområdet är dåligt känd men troligtvis från Istria och Italien söder om Alperna.  Blomning: Maj–juni.