Kal knipprot, E. phyllanthes subsp. pendula, Omberg 2019-07-25Kal knipprot Epipactis phyllanthes

Kal knipprot i Sverige delas i tre underarter (flera underarter finns beskrivna beroende på hur blommorna är uppbyggda):

Dansk knipprot (subsp. confusa), upprätta, öppna blommor
Engelsk knipprot (subsp. pendula)  hängande, slutna  blom-mor
Sandknipprot (subsp. arenaria), gulgröna blommor, växer soligt
.

Huvudarten, Epipactis phyllanthes subsp.phyllantes, finns i liten omfattning i England. I övrigt är utbredningen okänd.

Epipactis phyllanthes subsp. pendula (D.P. Young) Kreutz

Engelsk knipprot har denna underart till kal knipprot fått heta. Det är den nästan helt kala stjälken som gett namnet kal knipprot. "pendula" syftar på blommornas hängand läge i axet. Det är en spinkig växt, som visserligen kan bli upp till 60 cm, men som ser smal och färglös ut med sitt glesa, ofta ensidiga ax med gröna hängande, halvt slutna blommor. Arten är vanligtvis självpollinerande. Växtplatser är kalkrik skuggig sandmark i lövskogar och skogsbryn. Förekommer hos oss förutom på Öland/Gotland i Skåne, Småland, södra Halland, Blekinge och Östergötland. Totalutbredningen är atlantkusten från Spanien/Frankrike.
Blomning: Juli–augusti.


Epipactis phyllanthes subsp. confusa (D.P. Young) Løjtnant

Dansk knipprot är en underart som beskrevs 1996 från Danmark. Det är en ganska lågväxt art, 15-40 cm. Långsträckt ax med glest mellan blommorna. Hängande till mer el. mindre upprätta blommor som öppnar sig helt; fruktämnet sväller inte i knoppstadiet som hos pendula. Sepaler utsträckta och spetsiga, läppen har ofta inslag av rött till blålila. Växtplats är mullrik skogsmark ofta mycket nära rinnande vatten men inte alltid. Utbredning är främst Skåne men finns också noterat från Öland och Östergötland.
Blomning: Slutet av juli till början av augusti. 


Epipactis phyllanthes subsp. arenaria Birkedal & Kreutz

Sandknipprot är en ny underart till kal knipprot som beskrevs 2009 från Skåne. Det är en ganska lågvuxen art, 10-30 cm. Blad allsidigt ställda utmed hela stängeln, längst upp övergår dessa i blommornas stödblad. Fåblommig, 6-16 något hängende blommor. Blommorna är gröna/gulgröna. P. g. a. växtplatsen vissnar blommorna snabbt. Växtplatser är soliga lägen, gärna nära havsstränder på kalkrik sand. Utbredning är främst Skåne men finns också noterat från Öland.
Blomning: Mitten av juli till början av augusti.