Anacamptis palustris, Lesvos 2014-04-12

Bildgalleri för 


Anacamptis palustris subsp. palustris

Anacamptis palustris 
subsp. elegans

Anacamptis palustris subsp. palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase

Kärrnycklar finns hos oss endast på Gotland som också utgör nordgränsen för artens utbredning. Den har en ganska späd men hög blomstjälk, 25–40 cm. Bladen är smala, gräslika och uppåtstående. Blommorna är stora och ljust röda och sitter ganska glest i axet. Läppen är grunt flikad och har mönster i form av prickar nerefter den ljusare mittre delen. Sporren är lång, ganska tjock och pekar snett uppåt. Växtplater är öppna, kalkrika myr-  och kärrkanter på några få lokaler på Gotland. Totalutbredningen är Europa, österut till Anatolien (Turkiet), men överallt har den gått starkt tillbaka p.g.a. utdikning av våtmarker. Lokalt kan den dock vara vanlig. Blomning: Maj–juli (på Gotland slutet juni-juli)


Anacamptis palustris subsp. elegans (T.Stephenson) Bateman, Pridgeon & Chase

Subsp. elegans är till förväxling lik huvudarten men är normalt större och kraftigare (höjd 50-80 cm). Även bladrosetten är kraftigare med bredare blad. Blommorna är vanligtvis starkare färgat. Läppen är hel eller svagt tredelad med smalare sidoflikar som är utbredda. Det vita mittfältet har färre prickar. Ett annat kännetecken är att högbladen är längre än fruktämnet. Utbredningen är oklar men centrum troligtvis över norra Balkan. Förekommer på Lesvos på samma våta växtplatser som huvudarten men tål surare miljöer. Blomning: Maj–början juni.