O. sipontensis, Gargano, 2005-04-23

Bildgalleri för Ophrys sipontensis

Ophrys sipontensis  R. Lorenz & Gembardt

O. sipontensis är ytterligare en av Apuliens endemiska arter och av undertecknade ansett som den vackraste av alla inom O. sphegodes-komplexet. Namnet har den fått efter den antika staden Siponto som förstördes av ett jordskalv. Staden Manfredonia är byggd på ruinerna efter Siponto. Det är en robust planta upp till 60 cm hög men oftast betydligt kortare. Blommorna är oftast klart färgade och påminner mycket om O. spruneri från Grekland. Man har också konstaterat att det är samma insekt som pollinerar dessa båda orkidéer. Troligtvis har två anpassningar till samma insekt utvecklats parallellt, snarare än att det skulle finnas något släktskap mellan O. sipontensis och O. spruneri. Sepalerna är vitaktiga till violettrosa; petalerna är alltid starkare färgade, olika röda nyanser med inslag av brunt, oftast breda med vågiga kanter. Läppen är oftast rund, ibland oval; saknar helt eller har små utväxter vid basen; mörkt- till rödbrun¸ oftast en tjock hårbeklädnad runt kanten som böjer in under läppen. Det metalliskt skinande, blå märket på läppen är ofta två raka streck förbunden i överkanten, ibland mer komplicerat med utskott från huvudlinjerna. Utbredningen är i huvudsak södersluttningarna på Garganos sydsida upp till 700 m men med två skilda nivåer för huvudsaklig förekomst, dels 0–200 m ö h dels 500–600 m ö h. Utanför halvön finns rapporter från området straxt söder om Gargano. Växtplatsen är solbelysta områden i garigue, gräsmarker, Asphlodelus , Opuntia och Ferula-områden. Blomning: Mars –april.