O. mammosa, Chios, 2009-04-05

Bildgalleri för Ophrys mammosa

O. mammosa
subsp. mammosa


O. mammosa subsp. falsomammosa

Ophrys mammosa subsp. mammosa Desfontaines

En av de vanligaste och mest spridda Ophrys-arterna inom östra Medelhavet är O. mammosa. Sepalerna är gröna till grönrosa, ofta är nedre halvan rödaktig medan övre delen kan vara grön. Petalerna är rödaktig gröna med vågiga kanter. Särskilt på östra Kreta finns populationer med rosa sepaler som möjligtvis är ett inslag från O. spruneri. Den relativt stora läppen (12–17 mm) är mörkt brun med en blå/silvergrå markering i form av ett H eller två parallella linjer. Vid basen finns på vardera sidan ett utskott. Höjd 15–70 cm. Växer i  fattiga gräsmarker, garrigue, busk- och öppen skogsmark upp till 1 400 m. Utbredningen är från Montenegro i väster till Israel i öster. Blomning: Mars - april.Ophrys mammosa subsp. falsomammosa B. & H. Baumann

Detta är en robust planta med upp till 10 ganska stora blommor. Sepalerna är vitaktigt gröna med antydning av röda inslag. Petalerna är långa och spetsiga, röda eller brunröda. Läppen, 12-15 mm, är odelad, starkt böjd, har ett smalt och spetsigt utseende och har vid basen två tydliga ”bröst”. Färgen är mörkt brun med speculum i form av ett grått ”H” (ibland bara två streck) med blåaktiga kanter. Kolumnen är mycket lång och spetsigt. Arten anses endemisk för Kreta. Växer i ängar, phrygana ch öppen skog upp till 700 m. Höjd 20-60 cm. Blomning: April - maj.
Skiljs från subsp. mammosa på de ljusa sepalerna, den smala läppen, spetsiga kolumnen och läppens grå teckning.