E. palustris, Skogatorp, Falköping 2008-06-25

Bildgalleri för Epipactis palustris


Epipactis palustris (L.) Crantz 

Kärrknipproten är ytterligare en av våra knipprötter, en av de vanligaste som vi ofta ser i tusental i våtmarker inom kalkområdena.

Den når en höjd av 30–50 cm och har i toppen ett något ensidigt ax med upp til femton blommor. Blommorna som ofta hänger något neråt är grönaktiga/bruna på utsidan medan insidan är betydligt rödare. den mest iögofallande delen är den stora, vita, hjärtformade yttre delen av läppen. Denna har, in mot mitten, två gula ribbor. Växtplatsen är kalkkärr, fuktiga ängsmarker och andra våta miljöer med kalkpåverkan. Totalutbredningen är central-eurasiatisk.
 Blomning: Juli–augusti.

Bilderna 6, 7 och 10 samt bilderna på de gröna formerna (ej 4:an) är från skalgrusbankar vid Sillvik naturreservat, Torslanda. Här växer arten till stora delar på mycket torr mark på skalgruset och får där ett mycket kort och kompakt växtsätt, 5-20 cm.


Färgformer

Många av våra orkidéer förekommer ibland med avvikande färger. Om det färgämne som ger blomman färg saknas blir blomman oftast grönvit. Nedanstående grönvita kärrknipperot är fotograferat vid Sillvik, Torslanda resp. Kinnekulle.