O. orphanidea, Chios, 2009-04-07

Bildgalleri för Ophrys orphanidea

Ophrys orphanidea Saliaris, Delforge

Denna art, som är känd från Chios och Lesvos, tillhör O. oestrifera-gruppen och har som övriga i gruppen den typiska "geting"-läppen. Det är en späd planta, höjd upp till 28 cm, med mycket små blommor. Typiskt för denna är sepalernas storlek i förhållande till läppen, de är stora och ganska runda, färgen är rosa i olika nyanser. Läppen (6–8,5 mm) har den typiska scolopax-formen med mönster av gula sträck och ringar. Stigmat är ganska brett och mörkt färgat. Detta skiljer den från O. dodecanensis. Den tidigare blomningen skiljer den från O. minutula och O. mastichorum. Arten är spridd inom den södra och centrala delen av ön där det finns gott om lokaler för den. Blomning: Andra halvan mars–första halvan april.