O. patens, Ligurien, Italien, 2013-05-23

Bildgalleri för Orchis patens

Orchis patens Desf.

Artepitetet ”patens” betyder öppen och avser läget på sidosepalerna. Arten har sin huvudutbredning i Atlasbergen i norra Afrika men förekommer sällsynt i nordvästra Italien, från Ligurien ner till La Spezia. Något underligt är det att det inte finns några rapporter mellan dessa så skilda områden. Grundbladen är oftast fläckiga. Blommorna är rosa till lila, sepalernas och petalernas kanter är starkare färgade. De rakt utstående sepalerna har i mitten ett grönaktigt område med röda prickar (samma som man hittar hos O. anatolica-gruppen). Läppen har ett ljusare mittparti med några mörkare prickar, den är tredelad med sidoloberna mer eller mindre nedvikta. Sporren är kort och säckformad. I Nordafrika är underarten bunden till kalkområden och växer upp till 1600 m medan den i Ligurien växer på sura underlag upp till 600 m. Blomning: Mars-juni.

Rapporter finns om hybrider med gullvivenycklar och alpnycklar men framförallt med Sankt Pers nycklar. I Ligurien överlappar utbredningsområdena för atlasnycklarna och Sankt Pers nycklar varandra och där är det vanligt med hybridsvärmar mellan dessa. Dessa hybrider har uppvisat sådan stabilitet att de av vissa har ansetts vara en egen art Orchis ligustica Ruppert.