P. chlorantha, Hunneberg, Sweden 2011-06-29

Bildgalleri för Platanthera chlorantha

P. chlorantha
subsp. chlorantha


P. chlorantha subsp. lesbiaca

Platanthera chlorantha subsp. chlorantha (Custer) Rchb.

Grönvit nattviol har på många ställen här hemma blivit vanligare medan den "vanliga" har gått tillbaks. Detta beror till dels på att den grönvita tål mer igenväxning och har därför i viss mån gynnats av nyare brukningsmetoder. Grönvit nattviol liknar mycket den vanliga men är vanligtvis större och robustare. Aven denna har de typiska två bladen vid basen. Blomstjälken kan i gynnsamma fall nå en höjd av 60 cm. Blommorna är större än hos bifolia och grönvit, vilket gett den namnet. Pollinerna som hos chlorantha sitter vinklade mot varandra är ett säkert kännetecken för att skilja den mot bifolia. Växer i fuktig, näringsrik skogsmark som lövskog, lundar och betesmarker. Föredrar skuggigare lägen än bifolia. Utbredningen hos oss är Öland, Gotland Götaland och Svealand samt några lokaler i Jämtland/Ångermanland. Totalutbredningen är atlantisk/mediterran. Blomning: Maj–juli.
 Platanthera chlorantha subsp. lesbiaca (J. Devillers-Terschuren, P. Devillers, L. Dedroog, F. Baeten & A. Flausch) Kreutz 

Tidigare trodde man att detta var samma art som P. holmboei, en nattviol som finns längre österut. Men anses numera vara en egen, endemisk underart till grönvit nattviol, P. chlorantha.  Det är kanske i första hand blomfärgen som avviker. Den är grön och inte grönaktigt vit som hos P. chlorantha. Den växer i området från 800–1 600 m och i den nedre delen ser den ofta ut som en vanlig grönvit nattviol men grönare. Högre upp får den mera det typiska utseendet för med en något buktat (slingrande) blomstjälk. Ovanlig art som har sin enda växtplats i Europa inom de östliga, högre liggande delar av Lesvos. (Anses nu finnas även på Höjd 15–40 cm. Blomning: Maj (2–3 veckor före P. chlorantha subsp. chlorantha.