G. repens, Anten, Västergötland, 2012-08-01

Goodyera R. Brown

Knärötter är det svenska namnet på släktet och kommer från knärotens stam som böjer som ett knä uppåt från rotstammen. Totalt finns det ett fyrtiotal arter spridd över större delen av jorden. Det är terresta, mattbildande arter med vintergröna bladrosetter. Man räknar in två arter till den europeiska floran, förutom vår knärot finns en endemisk art på Madeira, G. macrophylla

Goodyera repens (L.) R. Brown

Det latinska artnamnet kommer från det latinska ordet för "krypa" och syftar på växtsättet hos knäroten. Från rotstammen växer det ut utlöpare som böjer uppåt och bildar bladrosetter. Dessa växer fram efter blomningen och står gröna över vintern. Rosetten vid blomstjälkens bas är därför förra årets tillväxt som vissnar när blomningen är över. Med tiden kan dessa utlö
pare bilda riktiga mattor. Bladen är vackert nätådriga. Blomstjälken blir 10–30 cm och i toppen finns ett tätt och finhårigt ax, med blommorna ofta ordnade ensidigt. De små, vita blommorna är helt ludna av fina körtelhår. Knäroten kallas hos oss ibland för blåbärsplockarns orkidé då den blommar vid den tid vi normalt plockar blåbär och också i den typen av natur. Knäroten växer i frisk, humusrik mark i gammal tall- och granskog. Norrut även i björkskog. Arten finns i hela landet i skogsområden men är vanligare norrut. Totalutbredningen är norra Europas barrskogsfält. Blomning: Juni–september. 

Åter till Galleriöversikt