G. borealis, Blomsöy, Nordland, Norge, 2012-07-19

Bildgalleri för Gymnadenia borealis


Gymnadenia borealis (Druce) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase

Detta är en brudsporre som ofta nämns från norra delarna av de brittiska öarna. Den har nu fått rang som art, G. borealis. Troligtvis är det samma art som finns inom den skandinaviska fjällvärlden. I det mesta liknar den den vanliga brudsporren men har vanligtvis ett mer kompakt växtsätt. Bladen blir inte lika långa och axet kortare. Samtliga bilder i galleriet är från en ö i Nordland fylke, Norge. Växtligheten där har många inslag av arter från vår fjällflora.  Blomning: Maj–juni. 

OBS:
Jag har inte själv haft möjlighet att se plantor med säker bestämning som G. borealis och är därför något osäkert om ovanstående bilder visar arten