N. maculata, Mt. Argentario, Toscana, 2010-04-18

Bildgalleri för Neotinea maculata

Neotinea maculata (Desfontaines) Stearn

Denna art, som på svenska har fått namnet tätyxne, förs av en del till släktet Orchis, då ofta med namnet O. intacta, (t.ex. Delforge 2005). Det är en oansenlig (och lätt förbigången) men en ganska vanlig art vid Medelhavet, speciellt i högre liggande områden. Blomställningen är smal, kort och ganska tät med små (6 mm) vita, gulvita eller svagt rosa blommor som knappt öppnar sig. Bladen, som ofta ligger tätt mot backen, har hos den röda formen rödaktiga prickar eller fläckar medan de hos den vita är helt gröna. Höjd: 10–30 cm. Växer i macchian, vintergröna ekskogar/tallskogar och steniga gräsmarker. Den verkar vara kustbunden och finns runt hela Medelhavet och västerut till Portugals Atlantkust. Sedan är det ett glapp i utbredningen fram till mellersta Irland där den åter dyker upp. Blomning: Mars–april. Irland: April–Juni.