Ophrys (flugblomster)                            Åter till Galleri

Ophrys insectifera, flugblomster Ophrys insectifera, flugblomster

Ophrys är i särklass det största orkidésläktet i Europa. Hos oss i Sverige finns endast en art, flugblomstret, Ophrys insectifera. Fynd av Ophrys apifera har dock rapporterats från Skåne. Tiden får utvisa om det är ett tillfälligt uppdykand eller om arten kan etablera sig. Det är framför alt inom Medel-havsregionen som man hittar Ophrys-arter även om vissa arter sträcker sig upp genom Europa och som sagt en hos oss. Släktet indelas i två sektioner, Pseudophrys och Euophrys. Alla Ophrysarter pollineras av någon insekt, oftast av någon stekelart då denna provar para sig med blomman. Det är hur stekelns parningsförsök går till som ger uppdelningen i de två sektionerna. Hos alla arter i sektionen Pseudophrys landar stekeln med huvudet neråt på läppen, d.v.s. pollinerna fastnar på bakkroppen. Hos arterna inom Euophrys-sektionen landar stekeln med huvudet uppåt på läppen och får därför pollinerna på huvudet. Hur pollinerinen går till se "Orkidéernas pollinering".

 

Till höger på denna sida hittar du en förteckning över samtliga Ophrys-arter som det finns bildgalleri för. Listan har en strikt alfabetisk ordning. Genom att klicka på någon av artnamnen kommer du till bildgalleriet för just den arten.

Eftersom Ophrys innehåller så många arter har en gruppering gjorts här nedan. Möjligtvis kan det underlätta om man provar identifiera ett fynd som man är osäker på. Noteras bör att detta inte är ett försök till vetenskaplig uppdelning av Ophrys-släktet utan ett förenklat sätt som har fungerat för mig för att hålla reda på alla arter.

 

Pseudophrys
Pseudophrys är den mindre av de två sektionerna inom Ophrys-släktet. Det som karakteriserar arterna inom sektionen är att insekten, som provar para sig med blomman, landar med huvudet mot spetsen på läppen. Det betyder att den får pollinerna fästade på bakkroppen. Alla arterna har det för sektionen typiska "V"-formade spår från läppens bas och som fortsätter nerefter läppen och gör att den främre delen blir tvådelad (gäller ej omegaifera-gruppen). Blommans sepaler är alltid gröna eller gulaktig gröna. Den övre sepalen böjer alltid fram över kolumnen.

 

Ophrys phryganae Ophrys phryganae

Ophrys lutea-gruppen

Gruppen karakteriseras av blommor med en bred gul kant runt läppen och där läppens centrum är mer eller mindre mörkt brun. Övriga blomblad är gulaktigt gröna. 

Ophrys lutea

Ophrys lutea subsp. quarteirae

Ophrys melena

Ophrys phrygana

Ophrys sicula (O. lutea subsp. minor)

 

Ophrys subfusca subsp. archimedea Ophrys subfusca subsp. archimedea

Ophrys subfusca-gruppen (Väst)

Arterna i denna grupp kan ses som ett mellanting mellan arterna i ovanstående grupp och nedanstående O. fusca-arter. Kvar finns den gula bården runt läppen men smalare medan den bruna, mittre delen dominerar.

Ophrys subfusca subsp. archimedea

Ophrys subfusca subsp. flammeola

Ophrys subfusca subsp. laurensis

Ophrys subfusca subsp. nummida


Ophrys blithoperta Ophrys blithoperta

Ophrys blithoperta-gruppen (Öst)

Ophrys blithoperta

Ophrys persephonae
Sidans topp

Ophrys funerea Ophrys funerea

Ophrys fusca-gruppen 

Arterna i denna grupp har blommor där det inte finns någon gul kant eller endast en smal rand. Läppen domineras av mörkt bruna till rödbruna toner. Övre delen av läppen (speculum) avviker i färg, oftast blått/blågrått ibland med främre kanten ljusare vilket bildar det typiska omega-märket. För den oerfarne är det mycket svårt att hålla isär arterna där flera finns inom samma område. Eftersom ingen art i denna grupp (i mitt material) överlappar delningen öst/väst har jag delat gruppen i två.

Väst:

                          Ophrys fusca subsp. bilunulata                          

                            Ophrys fusca subsp. caesiella

                          Ophrys fusca subsp. calocaerina

                                     Ophrys fusca subsp. funerea

                            Ophrys fusca subsp. fusca

                            Ophrys fusca subsp. hespera
                           
Ophrys fusca subsp. lucana

                            Ophrys fusca subsp. lucifera

                            Ophrys fusca subsp. obaesa

                            Ophrys fusca subsp. sabulosa

                            Ophrys fusca subsp. zonata

                            Ophrys gackiae

                            Ophrys iricolor subsp. maxima
                            Ophrys iricolor
subsp. eleonorae
                            Ophrys lojaconoi

                            Ophrys lupercalis
                            Ophrys pallida

Ophrys creberrima Ophrys creberrima

Öst:

Ophrys attaviria
Ophrys bilunulata subsp. punctulata

Ophrys cinereophila

Ophrys creberrima

Ophrys cressa
Ophrys creticola

Ophrys iricolor

Ophrys leucadica

                             Ophrys lindia

                             Ophrys parosica

                             Ophrys parvula 
                             Ophrys pelinaea

                             Ophrys perpusilla

                             Ophrys thriptiensis

Ophrys omegaifera Ophrys omegaifera

Ophrys omegaifera-gruppen

Detta har i huvudsak variet en östlig grupp men numera finns ett antal även i det västra Medelhavsområdet. Arterna karakteriseras av att blommorna saknar det för Pseudophrys så typiska "V"-formade spår som sträcker sig från basen och framöver läppen. Typiskt är också det vita, tydliga omega-märket tvärs över läppen. Läppens främre del kröker sig starkt och är också starkt hårig. 

 

Väst:

                             Ophrys algarvensis

                             Ophrys atlantica

                             Ophrys dyris

                             Ophrys mirabilis 

  

                             Öst:

                             Ophrys apollonae

                             Ophrys fleischmannii

                             Ophrys israelitica

                             Ophrys omegaifera subsp. omegaifera
                             Ophrys omegaifera
subsp. basilissa

                             Ophrys sitiaca

                                                      Sidans topp

Euophrys

Detta är den största av de två sektionerna inom Ophrys. Kännetecknet för Euophrys är att insekterna, som pollinerar arterna i gruppen, landar med huvudet in mot mitten av blomman och får därför pollinerna på huvudet. I övrigt skiljer dessa sig från Pseud-ophrys genom ett oftast mer komplicerat mönster på läppen. Läppen avslutas alltid med en mer eller mindre framträdande tagg längst fram. Sepalerna hos dessa arter är oftast färgade i någon röd nyans, sällan gröna. 

Två arter har jag inte placerat i någon grupp. Det är:

Ophrys apifera (biofrys) som vanligtvis brukar få bilda en egen grupp. Det är ingen större risk att förväxla denna med någon annan art. Den finns över hela Medelhavs-området.

Ophrys bombyliflora (humleophrys). Vanligtvis brukar denna finnas med i O. tenthre-dinifera-gruppen då den är nära släkt med arterna där. Men eftersom den är så helt olik övriga arter i gruppen har jag här vald att hålla den utanför. Inte heller med denna finns det någon förväxlingsrisk. Finns över större delen av Medelhavsområdet.

Ophrys argolica subsp. argolica Ophrys argolica subsp. argolica

Ophrys argolica-gruppen

Detta är en grupp som har representanter över större delen av Medelhavet även om de flesta arterna är mycket lokala och finns därför inom begränsade områden. Blommorna har stor och oftast rödbrun läpp. Mönstret på läppen är begränsad till ett par fläckar som ibland kan sitta ihop som glasögon.

Ophrys argolica subsp. crabronifera
Ophrys elegans 
                             Ophrys lesbis
                             Ophrys lucis
 
Ophrys bertolonii subsp. bertolonii Ophrys bertolonii subsp. bertolonii

Ophrys bertolonii-gruppen

Arterna i denna grupp har blommor där läppen är mörkt brun/svart och täckta av korta hår. Mönstret på läppen har form av en blåmetallisk sköld. Övriga kronblad är vita till rosa och oftast böjda bakåt. Gruppen är en rent västlig grupp. 
Ophrys bertolonii subsp. aurelia
Ophrys bertolonii subsp. bertoloniformis

                            Ophrys bertolonii subsp. saratoi
 
Ophrys exaltata subsp. exaltata Ophrys exaltata subsp. exaltata

Ophrys exaltata-gruppen

Gruppen består av några arter med mycket begränsad spridning, samtliga inom västra Medelhavet. Blommornas läpp har en långsmal/oval form och oftast hårig runt kanten, oftast med små "bröst". Läppfärgen är brun i olika nyanser, övriga kronblad gröna till rosa. Hos alla är blommorna mycket variabla. 

Ophrys archipelagi
Ophrys exaltata subsp exaltata
Ophrys exaltata subsp. montis-leonis

                           Ophrys exaltata subsp. morisii
 

Ophrys lacaitae x calliantha Ophrys lacaitae x calliantha

Ophrys fuciflora-gruppen (Ophrys holoserica-gruppen)

Arterna jag sammanfört i denna grupp kännetecknas av stora blommor. Bland dessa hittar vi Europas största Ophrys-blommor. Jag har här hållit isär arter från östra resp. västra Medelhavet. Blommorna har vanligtvis en bred och utbredd läpp. Grundfärgen är gyllenbrun, mörkt brun eller gulaktig. Mönstret kan vara mer eller mindre komplicerat med blågrå teckningar kantad av vitt. Vid basen finns ibland horn men inte speciellt välutvecklade. Sepaler och petaler är gröna, vita eller rosa.

 

                            Väst:
                           Ophrys annae

                           Ophrys appennina

                           Ophrys apulica
                           Ophrys dinarica (syn. Ophrys personata)
                           Ophrys fuciflora
                           Ophrys fuciflora
subsp. souchei
                                      Ophrys holoserica subsp. paolina

                           Ophrys lacaitae
                           Ophrys oxyrrhynchos
subsp. biancae
                           Ophrys oxyrrhynchos
subsp. calliantha
                           Ophrys oxyrrhynchos
subsp. oxyrrhynchos

                           Ophrys parvimaculata
                           
Ophrys tetraloniae

Ophrys candica Ophrys candica

Öst:

Ophrys candica
Ophrys episcopalis
Ophrys halia
Ophrys helios
Ophrys heterochila

Ophrys holoserica subsp. ethemeae
Ophrys laceana
                           Ophrys levantina
                           Ophrys samiotissa

                             Ophrys saliarisii

Ophrys heldreichii Ophrys heldreichii

Ophrys heldreichii-gruppen

Arterna i denna grupp är enbart östliga arter. De har ganska stora blommor oftast med ett scolopax-likt utseende men större än den. Också här har den bulliga läppen rika mönster i ofta i gult och vitt samt de typiska hornen som ofta är välutvecklade. 

                             Ophrys homeri
                             Ophrys polyxo
 
Ophrys insectifera Ophrys insectifera

Ophrys insectifera-gruppen

Flugblomstret är väl känt från våra marker som den enda Ophrys hos oss. Övriga två arter skiljer sig i huvudsak genom att nedre delen av läppen har en bred gul rand. 

Ophrys aymoninii

Ophrys insectifera

Ophrys subinsectifera spanska Pyreneerna (inget galleri)


Ophrys lunulata Ophrys lunulata

Ophrys lunulata-gruppen

Detta är arter som var och en har en mycket begränsad spridning, alla inom västra Medelhavet. Blommorna karakteriseras av en långsmal läpp eftersom sidorna viks starkt neråt. Färgen är oftast mörkt rödbrun och mönstret är ofta begränsat till några prickar eller en central sköld. Övriga kronblad är gröna eller rosa i olika nyanser. 

Ophrys lunulata
Ophrys panattensis
Ophrys promontorii

Sidans topp

Ophrys cretica subsp. cretica Ophrys cretica subsp. cretica

Ophrys reinholdii-gruppen

Gemensamt för arterna i gruppen är den mörka grundfärgen på läppen, nästan svart. De vita mönstren på läppen kontrasterar därför starkt. Förutom O. reinholdii har alla klart tredelade läppar. Samtliga arter i gruppen är östliga arter.

                             Ophrys reinholdii
                          
Ophrys mammosa                                                                                Ophrys mammosa

Ophrys mammosa-gruppen (öst)

Arterna i denna grupp är mycket lik arterna  O. sphegodes-gruppen. Den grova karakteristik som ges där gäller även här. Ingen av mammosa-gruppens arter återfinns dock i den västra delen av Medelhavet. 

Ophrys alasiatica

Ophrys cretensis

Ophrys gortynia

Ophrys hebes

                           Ophrys herae

                           Ophrys leucophthalma

                           Ophrys mammosa                           
                           Ophrys mammosa
subsp. falsomammosa

                           Ophrys morio

                           Ophrys spruneri subsp. spruneri
                           Ophrys spruneri
subsp. grigoriana

                                Nedanstående två arter som oftast förs till denna grupp har något

                                större läpp. Mönstret hos dessa är ofta begränsat till en centralt

                                placerat hästskoformat sköld.

                         Ophrys ferrum-eqinum
                            Ophrys gottfrediana

 

Ophrys sphegodes subsp. sphegodes                                                                                    Ophrys sphegodes subsp. sphegodes

Ophrys sphegodes-gruppen (väst)

Gruppen karakteriseras av blommor med en rund till oval läpp. Läppen är ofta konvex både på längden och på tvären, ofta med de typiska två utväxterna, "brösten", vid basen. Färgen är brun i olika nyanser och läppmarkeringen bildar oftast ett "H". Sepaler gröna, ibland med inslag av rött. Petalerna oftast oliv- till brungröna.

                           Ophrys incubacea
                             Ophrys ligustica
                           Ophrys passionis
                           Ophrys minipassionis
                           Ophrys riojana 
                           Ophrys sipontensis
                           Ophrys sphegodes
                           Ophrys sphegodes
subsp. panormitana
                           Ophrys sphegodes
subsp. praecox
                           Ophrys sphegodes
subsp. tarquinia
                           Ophrys provincialis
                           
Ophrys virescens
Ophrys scolopax Ophrys scolopax

Ophrys scolopax/oestrifera-gruppen 

Vanligtvis delar man på dessa arter i en scolopax-grupp för de västliga arterna och en oestrifera-grupp för arterna i öst. Alla arterna i dessa grupper har den typiska "geting"-kroppen. Läppens sidor viks ner och delvis under läppen och skapar den runda kroppen. De rikliga mönstren i gult och mörkbruna/röda/svarta färger fulländar intrycket. Alla har också läppens sidoflikar omvandlade till längre eller kortare horn. Största antalet arter i denna grupp är östliga och där är många mycket lika och nästan omöjlig att hålla isär för en ovan.
                             Väst:
                           Ophrys philippi 

                           Ophrys scolopax subsp. picta

                           Ophrys scolopax subsp. scolopax
                           Ophrys sphegifera
                             
Ophrys vetula 
 

                             Öst: 
                             Ophrys attica
                             Ophrys bucephala
                             Ophrys cerastes 
                             Ophrys ceto                              

                             Ophrys cerastes var. cerastes 

                             Ophrys cornuta

                             Ophrys cornutula

                             Ophrys dodecanensis
                             Ophrys flavomarginata
                             Ophrys lapetica

                           Ophrys masticorum

                           Ophrys minutula
                           Ophrys oestrifera
                           
Ophrys oestrifera subsp. stavri 

                           Ophrys orphanidea            

                           Ophrys rhodia
                             Ophrys umbilicata

 

 

Ophrys speculum subsp. speculum Ophrys speculum subsp. speculum

Ophrys speculum-gruppen

Gruppen består av några av de mest spektakulära arterna i Europa vad gäller blomform. Den dominerande delen av läppen består av en stor blå "spegel" kransad av en gul kant och ytterst en bård av långa hår. Kan knappast förväxlas med andra arter.

Ophrys regis-ferdinandii

Ophrys speculum subsp speculum

Ophrys speculum subsp. orientalis

Ophrys speculum subsp. lusitanica
 

Ophrys tenthredinifera-gruppen

Arterna i denna grupp inkluderades alla i den tidigare arten Ophrys tenthredinifera som därför fanns representerad över hela Medelhavsregionen. Allt eftersom förståelsen för orkidéerna ökade bröts delar av huvudarten ut och beskrevs som egna arter. Idag är det mycket osäkert var den ursprungliga O. tenthredinifera finns eller om den finns eftersom man har satt andra namn på det mesta av de grupperingar som tidigare ingick. Jag har delat upp gruppen i öst/väst eftersom inga av de nu beskrivna arterna överskrider den gränsen. 

Ophrys leochroma Ophrys leochroma

English

Ophrys-arter       

Ophrys alasiatica

Ophrys algarvensis

Ophrys annae
Ophrys apifera

Ophrys apollonae

Ophrys appennina
Ophrys aprilia
Ophrys apulica
Ophrys archipelagi
Ophrys argentaria
Ophrys argolica subsp. argolica

Ophrys argolica subsp. biscutella
Ophrys argolica subsp. crabronifera

Ophrys atlantica
Ophrys attaviria
Ophrys attica
Ophrys ausonia
Ophrys aymoninii

Ophrys bertolonii subsp. aurelia
Ophrys berto. subsp. bertoloniformis
Ophrys bertolonii subsp. bertolonii
Ophrys bertolonii subsp. explanata

Ophrys bertolonii subsp. saratoi
Ophrys bilunulata subsp. punctulata
Ophrys blithoperta
Ophrys bombyliflora
Ophrys brutia
Ophrys bucephala

Ophrys calypsus var. calypsus
Ophrys calypsus var. pseudoapulica
Ophrys calypsus var. scolopaxoides
Ophrys candica
Ophrys ceto
Ophrys cerastes var. cerastes
Ophrys cinereophila

Ophrys classica
Ophrys cornuta
Ophrys cornutula

Ophrys creberrima
Ophrys cressa
Ophrys cretensis
Ophrys cretica subsp. ariadnae
Ophrys cretica subsp. beloniae
Ophrys cretica subsp. bicornuta
Ophrys cretica subsp. cretica
Ophrys creticola
Ophrys dictynnae
Ophrys dimidiata
Ophrys dinarica
Ophrys dodecanensis

Ophrys dyris
Ophrys elegans
Ophrys episcopalis
Ophrys exaltata subsp. exaltata

Ophrys exaltata subsp. montis-leonis

Ophrys exaltata subsp. morisii
Ophrys ferrum-equinum
Ophrys ferrum-equinum sp. labiosa
Ophrys ferrum-equinum f. subtriloba
Ophrys flavomarginata
Ophrys fleischmannii
Ophrys fuciflora

Ophrys fuciflora subsp souchei
Ophrys fuciflora  "tardif du Vaucluse"

Ophrys fusca subsp. bilunulata

Ophrys fusca subsp. caesiella

Ophrys fusca subsp. calocaerina

Ophrys fusca subsp. funerea

Ophrys fusca subsp. fusca

Ophrys fusca subsp. hespera
Ophrys fusca subsp. lucana
Ophrys fusca subsp. lucifera

Ophrys fusca subsp. obesa

Ophrys fusca subsp. sabulosa

Ophrys gackiae
Ophrys gortynia
Ophrys gottfrediana

Ophrys grandiflora
Ophrys halia
Ophrys hebes
Ophrys heldreichii

Ophrys helios
Ophrys herae
Ophrys heterochila
Ophrys holoserica subsp. ethemeae
Ophrys holoserica subsp. paolina
Ophrys homeri
Ophrys incubacea
Ophrys insectifera
Ophrys insectifera var. ochroleuca
Ophrys iricolor subsp. iricolor

Ophrys iricolor subsp. maxima
Ophrys iricolor subsp. eleonorae
Ophrys israelitica
Ophrys kotschyi

Ophrys lacaena
Ophrys lacaitae

Ophrys lapetica

Ophrys leochroma 
Ophrys lesbis
Ophrys leucadica
Ophrys leucophthalma
Ophrys levantina
Ophrys ligustica
Ophrys lindia
Ophrys lojaconoi
Ophrys lucis
Ophrys lunulata
Ophrys lupercalis
Ophrys lutea subsp. lutea

Ophrys lutea subsp. quarteirae
Ophrys mammosa subsp. mammosa

Ophrys mammosa ssp. falsomammosa 

Ophrys masticorum
Ophrys melena
Ophrys minipassionis
Ophrys minutula

Ophrys mirabilis

Ophrys morio

Ophrys neglecta
Ophrys oestrifera
Ophrys oestrifera subsp. stavri
Ophrys omegaifera subsp omegaif.
Ophrys omegaifera subsp. basilissa
Ophrys orientalis
Ophrys orphanidea

Ophrys oxyrrhynchos subsp. biancae

Ophrys oxyrrhynchos ssp. calliantha

Ophrys oxyrrhynchos subsp. oxyrrhynchos
Ophrys pallida
Ophrys panattensis
Ophrys parosica
Ophrys parvimaculata
Ophrys parvula
Ophrys passionis
Ophrys pelinaea

Ophrys perpusilla
Ophrys persephonae
Ophrys personata
Ophrys philippi
Ophrys phryganae
Ophrys polyxo
Ophrys promontorii
Ophrys provincialis
Ophrys regis-ferdinandii
Ophrys reinholdii
Ophrys rhodia
Ophrys riojana
Ophrys saliarisii
Ophrys samia
Ophrys samiotissa
Ophrys scolopax subsp. scolopax

Ophrys scolopax subsp. picta
Ophrys sicula
Ophrys sipontensis
Ophrys sitiaca
Ophrys speculum
Ophrys speculum subsp. lusitanica
Ophrys speculum subsp. orientalis

Ophrys sphegifera
Ophrys sphegodes subsp. panormittana

Ophrys sphegodes subsp. praecox

Ophrys sphegodes subsp sphegodes
Ophrys sphegodes subsp. tarquinia
Ophrys spruneri subsp. spruneri
Ophrys spruneri subsp. grigoriana

Ophrys subfusca subsp. archimedea

Ophrys subfusca subsp. flammeola

Ophrys subfusca subsp. laurensis

Ophrys subfusca subsp. numida
Ophrys tenthredinifera
Ophrys tenthredinifera ssp ficalhoana
Ophrys tetraloniae
Ophrys thriptiensis

Ophrys ulyssea
Ophrys umbilicata
Ophrys vetula
Ophrys villosa
Ophrys virescens


179 arter/underarter