P. albida subsp. albida, Dolomiterna, Italien 2004-06-25

 

 

Bildgalleri för Pseudorchis

(se nedan)

 

P. albida subsp. albida

 

P. albida subsp. straminea

P. albida subsp. tricuspis


 

Pseudorchis Ség.

Ibland kallas släkte Leucorchis. Man kan också se i en del litteratur att arten har förts till Gymnadenia (Delforge 2005).Tre underarter finns idag inom Pseudorchis. En tidigare fjärde art Pseudorchis frivaldii har flyttats över till Gymnadenia

 

Pseudorchis albida subsp. albida (L.) Á.Löve & D.Löve

Vityxne har hos oss försvunnit i stora delar av landet, endast i fjällen hittar man den mer allmänt. Det är en späd planta, höjd 15–30 cm, med ett ganska kort ax fullt av små gulvita blommor. Blommorna är endast halvöppna och får därför en klockform med endast läppen som sticker ut. Läppen är tredelad och hos subsp. albida är mittfliken längre än sidoflikarna. Sporren är kort och klubblik och arten kallas på en del håll för "klubbsporre". Nyligen har arten i Alperna delats in i två varianter, dels var. albida som har en gulvit läpp där mittfliken är längre än sidoflikarna och som växer på sura underlag, dels subsp. tricuspis där läppen är vit och alla tre flikarna är lika långa och som är bunden till kalkområden. Arten är hos oss inte kalkberoende men har gynnats av forna tiders slåtter. Därför har den i de odlade delarna av landet nästan helt försvunnit. Endast i fjällnära områden med naturliga miljöer för den finns den mera allmänt. Växer på magra ängs- och gräsmarker, alpängar och liknande miljöer till långt över 2 000 m-nivån. Blomning: Maj–augusti.

 

 

Pseudorchis albida subsp. straminea (Fernald) Á.Löve & D.Löve

Fjällvityxne har denna underart fått heta eftersom den hos oss finns i fjällnatur. Den liknar vityxne mycket men blommorna är något större och gulare till färgen. Läppens flikar är här ungefär lika långa. Finns på torra kalkrika gräs- och rishedar från Härjedalen till Torne lappmark.  Totalutbredningen är subarktiska områden inom norra halvklotet, Canada, Grönland, Färöarna och norra Skandinavien. Blomning: Juli–augusti.

Pseudorchis albida subsp. tricuspis (Beck) E.Klein

En uppdelning av södra Europas vityxne gjordes ganska nyligen. Denna underart skiljer sig från subsp. albida genom att blommorna oftast är vitare och att läppen är klart tredelat med sidoflikar som är lika långa som mittfliken (som hos subsp. straminea). Den är knuten till kalkrika marker. Totalutbredningen är något oklar men troligtvis södra och centrala Europas fjälltrakter. Blomning: Juli–augusti.