Lokal för E. tremolsii, Cesares, Malaga, 2013-04-08

Bildgalleri för Epipactis tremolsii

 

Epipactis tremolsii C. Pau

Denna knipprot har fått sitt namn efter en katalansk 1800-tals botanist, Tremols Y Borrell. På grund av sammanblandning med E. helleborine (som den ibland anses vara en underart till) är utbredningen osäker. Främst skiljer den sig från skogsknipproten genom en lägre växt (40–65 cm), och bladens placering på stjälken. De breda bladen sitter tätt ihop på den nedre delen av plantan där de nästan bildar en tratt, medan de uppåt mot axet sitter glest. De 20–60 blommorna bildar ett tätt ax. Blommorna liknar mycket E. helleborine men öppnar sig kanske inte lika mycket utan ger ett konkavt utseende. Blomning 3–6 veckor innan E. helleborine. Växer i full sol till halvskugga på gräsmarker, garrigue, buskmarker och pinjeområden. Kalkkrävande. Upp till 1 600m.  Utbredningen är västra Medelhavet men oftast mycket lokal och ganska ovanlig. Blomning: April–juni.