O. insectifera, Seranon, Frankrike, 2011-05-18

Bildgalleri för Ophrys insectifera

Ibland händer det att färgpigmentet som ger blommorna dess typiska utseende saknas. Man får då vita, gröna eller lätt gulaktiga blommor. Nedanstående visar sådana exempel hos flugblomstret. I litteraturen ser man denna omnämnd som Ophrys insectifera var. ochroleuca.

Ophrys insectifera L.

Det finns knappast någon av alla Europas Ophrys som mera liknar en fluga än vårt flugblomster. Det är inte bara steklarna som pollinerar dessa som misstar sig utan även för vårt mänskliga öga kan det se ut som om det var flugor som radat upp sig på en växt. Linné uttryckte det så: "Blommorne äro så lika de blå spyflugor, at ei mer tycks fattas, än at de allenast kunna surra".

Flugblomstret finns spritt över hela Europa, inom Medelhavsområdet är arten dock ovanlig och finns då endast i högre liggande områden. Vi har ju vant oss vid att flugblomstret växer i blötmarker men i Medelhavstrakterna växer det som alla andra Ophrys-arter, torrt och soligt. Inte sällan ser man det växa i rejäla sluttningar där knappast något vatten blir stående. Lansettliknande blad i rosett vid basen. Säregna blommor som liknar insekter. Den dominerande läppen är brun med ett blått/vitt band tvärs över. Hos oss finns flugblomstret inom kalkområden från Skåne till Jämtland. Blomning: Maj–juli (Sverige: Juni–juli).