O. gottfrediana, Peloponnesos, 2004-04-14

Bildgalleri för Ophrys gottfrediana


Ophrys gottfrediana Renz

O. gottfriediana är nära släkt med O. ferrum-equinum men skiljs från denna genom de ofta gröna sepalerna men dessa kan också vara ljust lila eller helt vita. Sidosepalerna har oftast inslag av rött. Läppen är konvex med inrullade kanter vilket ofta ger den ett typiskt hjärtformat utseende. Färgen är mörkt brunröd med två blågrå, längsgående, droppformade streck, ibland sammanfogade. Endemisk för västra Grekland med några lokaler inom södra Peloponnesos. En del anses att de rapporterade fynd från Peloponnesos egentligen är en variant av O. ferrum-equinum. Växtlokaler som O. ferrum-equinum men bara upp till 700 m. Blomning: Mars–April.